Logo 195x121

Main Slide4 1365x410

 

در جوامع امروزی با وجود پیش آمدهایی نظیر سرقت، تخریب، ایجاد نا امنی، كم كاری، حوادث و مشكلات فنی، لزوم استفاده از سیستم های نظارت تصویری یا به عبارتی دور بین های مداربسته امری بدیهی به نظر می رسد ولی آنچه باید مورد توجه قرارگیرد این است كه این نظارت زمانی ارزشمند و كارا خواهد بود كه مستمر و بی وقفه انجام پذیرد.چنانچه به هر دلیل ابزار های نظارت تصویری ما حتی برای مدت زمانی كوتاه از كار بیفتند این بدین معناست كه كنترل ما بر سیستم برای مدت زمانی از دست رفته است.در صورتی كه اقدام های خرابكارانه را مد نظر نداشته باشیم، یكی از مهمترین دلایل از دست رفتن كاركرد سیستم های نظارتی، قطع برق می باشد.استفاده از یو پی اس در كنار دوربین های مداربسته سبب می گردد كه علاوه بر حفاظت از دستگاهها در برابر نوسانات برق شهر، حتی در صورت قطع برق شهر نیز دستگاهها به كار خود ادامه دهند.

 

Niky 1250 EI

 

 

Niky 1250 EI