Logo 195x121

Pcc

 

كاربرد این تجهیزات در مكانهایی است كه حجم زیادی از ارباب رجوع و یا مشتریان را در بر میگیرد كه این امر باعث ایجاد نظم وآرامش در محیط مورد مراجعه برای پرسنل مشغول در آن محیط و دیگران می گردد. از این رو با اتصال این تجهیزات به یو پی اس های شركت آرامیس شما همواره می توانید نسبت به صحت عملکرد اینگونه تجهیزات در مقابل  مشکلات و آسیب های احتمالی ناشی از نوسانات و اختلالات برق شهر  ، اطمینان داشته باشید .

 

BNT 600AP

 

 BNT 600AP