Logo 195x121

 

Banki

(automatic teller machine)ATM ماشینی خودكار، بسیار دقیق و كارآمد جهت ارائه خدماتی همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه به صورت اتوماتیك بر بستر یک شبكه مخابراتی بسیار انعطاف پذیر و حساس می باشد.

با توجه به حساسیت بسیار بالای كاركرد صحیح این دستگاه و همچنین نیاز به بهره گیری 24 ساعته، استفاده از UPS  برای این دستگاه امری اجتناب ناپذیر است که بهترین پیشنهاد با توجه به این ویژگی ها، بهره گیری از محصولات پیشنهادی زیر است.

SMK 1-3 KVA

 

SMK 1-3 KVA