Logo 195x121

Banki

با توجه به اهمیت امور بانکی، استفاده از سیستم‌های کامپیوتری به صورت روز افزان افزایش پیدا کرده است. همچنین حرکت دنیای امروزی به سمت مجازی شدن، چنین بستر حساس و همیشه فعالی را نیازمند یک سیستم تغذیه برق پایدار و مطمئن می‌کند تا انرژی لازم این بستر لحظه به لحظه تامین شود.

 

SMK 1-3 KVA

SMK 1-3 KVA