Logo 195x121

 

 

 

Metas

 

 

 

 Trimod 3.4-120kVA

 • قابلیت ارائه به صورت تک فاز ورودی

  و تک فاز خروجی، تک فاز ورودی و

  سه فاز خروجی، سه فاز ورودی و سه

  فاز خروجی، سه فاز ورودی و تک فاز

  خروجی

 • پاور فکتور 0.8

Trimod 3.4 120kVA 200x160

 Mega Line 1.25-10kVA

 • تک فاز ورودی و تک فاز خروجی

 • دارای سطح DC پایین

Mega Line 1.25 10kVA 200x160